Kiwi Sommerwoche statt SoLa 2020 (Dorfrallye)

Kiwi Sommerwoche statt SoLa 2020 (Dorfrallye)
Mo. 13.07.2020, 10.00 bis 16.00 Uhr
KiZe Kradolf
Dorfrallye